مجید کی بابات میاد؟

مجید دقیقا کی بابات میاد؟
دوما: به اون می گن کراوات هر چی باشه از رنگ صورتی زنونه (دقیقا لباسش همین رنگه) لباست که بهتره. کراوات حداقل مال مرداست ولی این رنگ صورتی مال زناست.
سوما: بابات کی میاد؟ دقیقا کی میاد اینو بگو؟
چهارما: شلوار کردی یک شلوار محلیه و پوشیدن شلوار محلی هیچ جای دنیا نکوهیده نیست ولی شلوار گل دار پوشیدن مشکل داره مخصوصا که اینجا شلوار گلی ها به اسم بدی معروفند عزیزم.
پنجما: بابات کی میاد؟
ششما: دیگه لباسای خواهراتو نپوش. دلیل نمیشه که وقتی تو دوست داری لباس زنونه بپوشی همه چیز و همه قانونا عوض بشه. لباس زنونه مال زناست مگه اینکه تو بگی زنی.
هفتم: بابات کی میاد؟

هشتم: برو اخلاقتو درست کن.

نهم: بابات کی میاد؟
با تشکر
دلسوزان شهر غریب پرور پونا

/ 3 نظر / 12 بازدید
جهانگبر خان سعادت ابادی

بابات کی میاد؟

مجید هندی

اصلا خودتو با من چیکار دارین ؟ به هیچ کسی مربوط نمی باشه بابام کی ویاد ؟ ها ایه الان دارم بازی می کنم در صورت خالی شدن وقتم جوابیه ای دندان شکن به شما می دهم تا آن موقع

ابوذر الممالک از سنگاپور

سلام به کلیه خوانین و رعایای تبار هند! چندی بود که امور ملک خویش را ترتیب میدادیم و ما را مجال دیدار نشریه برقی شما نبود. الا ای حال بخت مساعد یار شد تا دیدار با خوانین و رعایای این بلاد (بلاگ) تازه کنیم... رعیت مجید، مراتب تسلیت را به مناسبت مصیبت وارده به شما ابلاغ مینمایم . امیدوارم که بقای عمر شما و بازماندگانتان باشد... از خوانین شهر غریب پرور پونا هم درخواست می کنم که بنا بر رسم رعیت نوازی در این ایام که برای رعیت مجید سخت و دشوار است از ضرب شتم وی خودداری کنید. باشد که خداوندگاران عالم همه ما و رفتگان خوانین و رعیت را مورد عفو خویش قرار دهند. ردایی هم به این رعیت مجید خلعت دهید تا از پوشیدن البسه موهن خودداری کنند و بنا بر حکم همایونی ما قضیه خاتمه یابد.