مجید: پنير درست شد

امروز مجید اومد یعنی همیشه مجید میاد

به من گفت که خانوادش ماست را داخل شیر در حال جوش میریزند و باز هم اجازه می دهند که شیر بجوشد.

اخ راست میگفت مجید این هم یک روش پنیر درست کردنه اخه می دونید اب ماست در اثر حرارت تبدیل به قارا یا همون قره قروت میشه و شیر میبره و تبدیل به پنیر میشه

اجبا از دست این مجید

/ 0 نظر / 12 بازدید