گلی

گلی گم کرده ام می جویم او را                            

                 به هر گل می رسم می بویم اورا

به مناسبت درگذشت الاغ دوست عزیزمان مجید مجلس ختمی در همان مکان منعقد و منصور و منظور می باشد. از تمام دوستان آشنایان فامیل در خواست می نماید در مجلس ترحیم آن الاغ عزیز شرکت نمایند. حضور آن عزیزان باعث تسلی دل بازمانده آن مجید عزیز خواهد گردید.

از طرف خانواده داغدار: مجید پلنگ - محمد پاتیل آبادی - جهانگیر خان و کلیه دوستان و وابستگان

ضمنا مجلس زنانه در همان مکان برگزار میگردد.

وسیله ایاب و ذهاب نیز مهیاست.

/ 1 نظر / 10 بازدید
جهان

خدا صبرش بده سه روز داره گریه میکنه