عجبا

عجبا
اینقدر من قاسم جهانگیر و خواهراش بهش گفتند بابا این لباس صورتی زنونه رو در بیار و نپوش وقتی میخوای بری توی خیابون. مگه اثر میکنه.
مجید جان به فکر ابروی خودت نیستی به فکر ابروی ما باش.
 بابا این ۳۰ روپیه اش رو بگیر بده به من تا دستمال گردگیریش کنم.
با ابروی ما بیش از این بازی نکن
با تشکر
دلسوزان شهر غریب پرور پونا

/ 2 نظر / 14 بازدید
مجید هندی

داداش جامعه مدنیه هر طور عشقم باشه لباس می پوشم بهتر از قلادهه است که بعضیا می بندن یا بهتر از شلوار کردیه با زیر شلواری میای تو خیابووووووون جناب مممممننننن

جهانگبر خان سعادت ابادی

مجید کی بابات می اد ؟