خلیج فارس همیشه خلیج فارس است.

از همه دوستان عزیز تقاضا دارم جهت اعتراض به استفاده توهین آمیز کلمه خلیج عربی در نقشه گوگل ارس به سایت زیر مراجعه نمایید و اعتراض خود را اعلام دارید.
ایران همیشه به داشتن فرزندان ایرانی خود می بالد با  هر قومیتی و هر طرز فکری.

Dear all
please use the link below and sign the petition .also forward this to all your friends and family .This is just another affront to Iranian and their historic role and position in the world.

Upon signing it IMMEDIATELY, please share it with other souls, both Iranians and others.


http://www.petitiononline.com/sos02082/petition.html

RE: Google & Persian Gulf

Please forward to everyone you know: They need more signatures.

thank you

Mohammad

/ 0 نظر / 13 بازدید