کار کردنشو ببین

ببینید ما چی می کشیم از دست این مجید. یک دقیقه جهان بهش گفت این حوله منو بزن به بند خودتون نگاه کنید چکار کرده. بعدم میگه من از لحاظ ریاضیاتی این کارو کردم.
با تشکر
دلسوزان شهر غریب پرور پونا

4.jpg

/ 0 نظر / 11 بازدید