القاب المجیدیه

مجید هاشیموتو : وقتی که بسیار احساساتی می شود. مجید کومار : وقتی ........ مجید پلنگ : وقتی میخواهیم راضی به کاری شود مجید زرنگ : امید وارم که محقق شود. مجید آدی آ : وقتی که شارژ  یا ولیدیتی قرار است از بین برود مجید سوزوکی : وقتی پشت سر شما روی موتور ... می زند مجید هزار : وقتی زیاد سر به سرمان می گذارد مجید هژیر : وقتی شب ها فیلم می بیند مجید میرزا : وقتی بیش از اندازه ادعای با سوادی می کند مجید دراز : همیشه و زمان گردن درد مجید مازا : وقتی از خاطره مازا بسیار بدش می آید و وقتی دوستان جمعند و مازای مفتی بهش مزه می دهد. مجید آبدوزک : وقتی به نوشابه می رسد یا خانه کسی می رود و عطش چند روزه اش را بر طرف می کند. احمد علی : وقتی کاری بهش سپرده می شود. مجید پیکنیک : در اکثر اوقات برای خوردن یک غذای رایگان. مجید السیس : وقتی دو ترم توی السیس رد شد. مجید سایکل : او که همیشه سوار بر چرخ بود ولی حالا نیست. مجید حساب : وقتی نبوق خود را در جدول ضرب نشان می دهد. مجید قشنگ : از دیدگاه قاسم.  مجید رضویان : در نگاه اول, وقتی به مجید مثبت فکر کنید. مجید درنده : وقتی کسی را به غذا دعوت کند.

/ 0 نظر / 25 بازدید