درگذشت زود هنگام جوان ناکام حاج مجید

00000+copy.jpg

فاعتبروا یا اولی الابصار

پر نشیب  از هیاهوی دوران
دلخسته از غم غربت
پر فراز ازدلتنگی
حاج مجید  هم رفت

در واپسین لحظات دیروز با خبر شدیم استاد مجید رضا تمپل ابادی  از چهره های ماندگار پونا در غم فرزند خلفشان داغدارند ضمن عرض تسلیت   پیام های تسلیت دریافت شده به شرح ذیل می باشد   :


   ضایعه ربوده شدن حاج مجید که مسلما به دست ایادی کفر صورت گرفته را محکوم و
 برای استاد مجید رضا صبر عاجل ارزومندیم
دپارتمان ریاضی دانشگاه پونا


چهره ماندگار دوست گرامی استاد تمپل ابادی
خبر واصله  موجبات تاسف و تالم گردید  من کل  المجموع الدنیا دار العبور باقی بقایت جانت فدایم
 جهانگیر خان سعادت آبادی – محمد خان پاتیل آبادی 


 هندی:
عزیز گرامی هوهوووووو بابا استاد تمپل ابادی هوهوووووو بابا هوهوووووو بابا
دنیا اچا  نهی  کوچ پرابلم نهی بابا
………………… بابا ………………… بابا ………… بابا ……
اتحادیه ریکشا والاهای پونا

دانشجوی فعال    تمپل ابادی مجید رضا
ما را در غم خود شریک بدانید
 ریاست دانشگاه پونا

/ 5 نظر / 24 بازدید
جهان

تسلیت

مجید هندی

اول تر از هر چیز باید بگم دو تا آدم عینهو ... نتونستن یه مرغه معصوم و بیگناه رو برا چند روز از شر کفار و حفظ بکنند فردا چطور می خوان مملکت ما رو از دست ایادی کفار حفظ بکنند . این فقط یه آزمایشی بود که نشون می داد جوونای ساواکی و حفاظتی هیچکدام به درد مرغداری هم نمی خوارند هه هه هه هه هه

من

ضمن عرض تسلیت مجدد خدمت برادر داغدار مجید جان باید بگوییم در زمانه ای که پدران فرزندانشان را رها می کنند امید نداشته باش که دلسوزان جامعه بتوانند کاری برایشان بکنند. بلا همیشه از زمین نمی آید گاهی از آسمان می آید. باعث ننگ برای این پدران است کاش عبرتی باشد برایشان با تشکر من

مجید هندی

ها ایییی که وگفتی یعنی چه ؟

من

این یعنی تو یک پدر بی مسئولیتی که وقتی بچه ات موفق باشه میگی باعث خودت بودی و اگر بد بخت بشه میگی دیگران کردند. کاش دنیا سیلی خود را بر صورتت می نواخت با تشکر من