شعری از دوستم نبی

مگر می شود؟

تو گویی که بی من باش مگر می شود

تو گویی خواهم بی تو باشم مگر می شود

تو گویی باهم و جدا زهم باشیم مگر می شود

چون تو گویی آری می شود

هر چه تو گویی می شود

!اما بی تو مگر می شود

/ 0 نظر / 14 بازدید