من مجيد هند इ मजीद इंडिया


درگذشت زود هنگام جوان ناکام حاج مجید

فاعتبروا یا اولی الابصار

پر نشیب  از هیاهوی دوران
دلخسته از غم غربت
پر فراز ازدلتنگی
حاج مجید  هم رفت

در واپسین لحظات دیروز با خبر شدیم استاد مجید رضا تمپل ابادی  از چهره های ماندگار پونا در غم فرزند خلفشان داغدارند ضمن عرض تسلیت   پیام های تسلیت دریافت شده به شرح ذیل می باشد   :


   ضایعه ربوده شدن حاج مجید که مسلما به دست ایادی کفر صورت گرفته را محکوم و
 برای استاد مجید رضا صبر عاجل ارزومندیم
دپارتمان ریاضی دانشگاه پونا


چهره ماندگار دوست گرامی استاد تمپل ابادی
خبر واصله  موجبات تاسف و تالم گردید  من کل  المجموع الدنیا دار العبور باقی بقایت جانت فدایم
 جهانگیر خان سعادت آبادی – محمد خان پاتیل آبادی
 


 هندی:
عزیز گرامی هوهوووووو بابا استاد تمپل ابادی هوهوووووو بابا هوهوووووو بابا
دنیا اچا  نهی  کوچ پرابلم نهی بابا
………………… بابا ………………… بابا ………… بابا ……
اتحادیه ریکشا والاهای پونا

دانشجوی فعال    تمپل ابادی مجید رضا
ما را در غم خود شریک بدانید
 ریاست دانشگاه پونا


من