من مجيد هند इ मजीद इंडिया


منو اگه بکشيد هم مسواک نمی زنم

با سلام خدمت دوستان عزیز

ببینید چکار کردید از بس به مجید ما چیز گفتید و گفتید برو مسواک بزن دهانش را بست و دیگر ما را از دیدن دندانهای طلاییش محروم کرد. امید وارم که باز به جمع ما برگردد خنده های اتشینت.

مجید چرا سبیل ها تو. نه ببخشید یک بیل هاتو شونه نمی کنی؟


من