من مجيد هند इ मजीद इंडिया


نکته سنجی خان سنگاپور

رعیت مجید حقت همان است که به قول جهانگیرخان با چوب بزنندت.‏
این عمه ی ما بود که تا دیروز کباده رعیت بودن می کشید یا جناب عالی که فخر و مباهاتتان علم و الانگشت و ‏خرتان بود؟ حالا امروز هذیان گوییتان مکرر شده و داعیه اشرافزادگی دارید؟ ای اف بر این روزگار!!!‏
این رعیت بی نزاکت را همان بهتر که با چوب بزنند. جناب من و جهانگیرخان شما اگر جهانی را هم اطعام کردید ‏باقی مانده غذایتان را هم به این رعیت مجید ملعون مجنون ندهید.‏

با اجازه ابوذر الممالک موفق شدم از خر مجید که خودش میگوید دوچرخه عکس بگیرم که به نمایش می گذارم.


من